Welkom op de website van C. Nelis bouw & ontwikkeling.

C. Nelis is actief in het ontwikkelen, bouwen en beheren van onroerend goed. Tot het werkgebied behoren projecten in het gehele land in de segmenten wonen, kantoren, bedrijven, winkels, horeca en recreatie, met een concentratie in de IJmond.

Vanaf de oprichting in 1925 hebben 2 generaties Nelis zich beziggehouden met het aannemen van bouwopdrachten. In 1973 met de komst van de huidige directeur /eigenaar Cees Nelis zijn de activiteiten uitgebreid met de ontwikkeling en het beheer van onroerend goed.

Ondanks dat de omvang van de projecten de afgelopen jaren is toegenomen, is de bedrijfsstructuur nauwelijks veranderd. De organisatie bestaat uit een klein team van gespecialiseerde mensen waardoor er met korte lijnen gewerkt kan worden en er een snelle besluitvorming plaatsvindt.

Alle activiteiten vanaf de eerste schetsen op papier, tot en met het bouwen en het technisch beheer worden in eigen regie uitgevoerd. Flexibiliteit, snelheid en doelmatigheid zijn sleutelwoorden tijdens de ontwikkeling en bouw van onze projecten. De individuele, vaak specifieke, wensen van kopers of huurders kunnen door een gedegen kennis van het bouwproces gemakkelijk geïntegreerd worden.

Hierdoor ontstaat er een optimaal eindproduct voor de gebruiker tegen minimale kosten.

Ons aanbod vindt u onder “projecten ” en “verhuur/verkoop”.

Uw aanbod interesseert ons ook. Heeft u renovatie projecten, nieuwbouw-ontwikkelingen of bestaand onroerend goed/beleggingen aan te bieden neem dan contact met ons op .