Over C. Nelis Bouw & Ontwikkeling

Wij houden ons vanaf 1925 bezig met het ontwikkelen, bouwen en beheren van onroerend goed, wij zijn voornamelijk in Noord-Holland actief met een concentratie in de IJmond.

Van gebiedsontwikkeling tot binnenstedelijke herontwikkelingen, vanaf de eerste schets tot aan het (technische) beheer. 

Ontwikkelen

Bouwen

Beheren

Organisatie

Ondanks dat de omvang van de projecten de afgelopen jaren is toegenomen, is de bedrijfsstructuur nauwelijks veranderd. De organisatie bestaat uit een klein team van gespecialiseerde mensen waardoor er met korte lijnen gewerkt kan worden en er een snelle besluitvorming plaatsvindt.

De oprichting

Vanaf de oprichting in 1925 hebben 2 generaties Nelis zich beziggehouden met het aannemen van bouwopdrachten.

In 1973 met de komst van de Cees Nelis zijn de activiteiten uitgebreid met de ontwikkeling en het beheer van onroerend goed.

Sinds 2021 draagt Cees Nelis het bedrijf over aan zijn zoons, Jan en Cees. 

C.R.W. Nelis 1e generatie

1936

J.N. Nelis (2e generatie)

1950

C.B.J. Nelis 3e generatie

1990

4e generatie aan het werk bij heiwerkzaamheden

1988

Bouwwerkzaamheden

1974

Bouwwerkzaamheden

1974

Betonstorten

1951

Bouwwerkzaamheden

1950

Woning in aanbouw

1960

Woningen in aanbouw bomen buurt Beverwijk

1963

Woningen in aanbouw bomen buurt Beverwijk

1963

Woningen gebouwd in bomen buurt Beverwijk

1964

Bouwwerkzaamheden de Schans Beverwijk

1974

Werk in uitvoering rond 1974

1974

Betonstorten

1978

Bouw kantoorpand Meerplein Beverwijk

1980

Werk in uitvoering op de Herengracht in Amsterdam

1983

Kantoor in aanbouw aan de Rijksstraatweg 41 in Heemskerk

1987

Kantoor Nelis aan de Rijksstraatweg 39 Heemskerk

1992

40-jarig jubileum van werknemer

1989

Kantoorpand Rijksstraatweg 41 Heemskerk

1989

IJsfontein kantoor Nelis Rijksstraatweg 39 Heemskerk

1990

Bouw ING kantoor Breestraat Beverwijk

1992

1e paal bouw Hema Heemskerk

2000

Projecten

Alle activiteiten vanaf de eerste schetsen op papier, tot en met het bouwen en het technisch beheer worden in eigen regie uitgevoerd. Flexibiliteit, snelheid en doelmatigheid zijn sleutelwoorden tijdens de ontwikkeling en bouw van onze projecten. De individuele, vaak specifieke, wensen van kopers of huurders kunnen door een gedegen kennis van het bouwproces gemakkelijk geïntegreerd worden.

Over C. Nelis Bouw & Ontwikkeling

Alle activiteiten vanaf de eerste schetsen op papier, tot en met het bouwen en het technisch beheer worden in eigen regie uitgevoerd. Flexibiliteit, snelheid en doelmatigheid zijn sleutelwoorden tijdens de ontwikkeling en bouw van onze projecten. De individuele, vaak specifieke, wensen van kopers of huurders kunnen door een gedegen kennis van het bouwproces gemakkelijk geïntegreerd worden.