home   contact

Woningbouwontwikkeling Kramersweg Castricum

Woningbouw Zanderij Zuid

Kramersweg, Castricum

woningbouw Zanderij Zuid

Aan de Kramersweg in Castricum zijn wij samen met de andere grondeigenaren bezig met de ontwikkeling van woningbouwplannen.

Voor veel mensen is deze plek vooral bekend als de locatie waar Kaptein Kaas jarenlang gevestigd is geweest. Vanwege de bedrijfsverplaatsing van Kaptein Kaas zijn wij betrokken geraakt bij de herontwikkeling van dit gebied, ook wel bekend als De Zanderij Zuid, deelgebied 3.

Het gaat in totaal om ca. 103 woningen, variërend van vrijstaande woningen, twee-onder-één kapwoningen, rijwoningen, patiowoningen, appartementen en sociale woningen.

De bedrijfsgebouwen van Kaptein Kaas zullen gesloopt worden om dit mogelijk te maken.

Om het toekomstig woonklimaat van de Zanderij en de omgeving zo aantrekkelijk en mooi mogelijk te maken, kreeg BOOM Landscape opdracht om het duinlandschap op de zandafgraving opnieuw te introduceren.

Hieruit volgde het beeld van een glooiend zandlandschap met bomen en struiken.

Na het ontwerpen van het landschap en het bepalen van de locatie van de bebouwing kon er worden onderzocht hoe de bebouwing er uit kan komen te zien.

Hiervoor is een zogeheten beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is met veel zorg uitgevoerd door Leeuwenkamp Architecten.

In het beeldkwaliteitsplan zijn inspiratiebeelden weergegeven, en de gewenste kleuren en materialen omschreven, om het toekomstige ontwerp van de bebouwing de juiste richting in te sturen.

 

Via onderstaande video wordt dit verder aan u toegelicht:

 

De getoonde beelden in de video zijn ook te downloaden, zodat u ze op uw gemak kunt bekijken:

Download alle beelden

 

De volledige versie van het Landschapsinrichtingsplan en het Beeldkwaliteitsplan vindt u hier:

Download Landschapsinrichtingsplan

Download Beeldkwaliteitsplan

 

De wijzigingen in de nieuwe plannen op hoofdlijnen n.a.v. het eerder gepresenteerde ontwerp in juli 2020 vindt u hier:

Download Aanpassingen ontwerp op hoofdlijnen ten opzichte van eerder ontwerp 

Mocht u naar aanleiding van deze uitleg toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dat aan ons laten weten door het reactieformulier in te vullen en te mailen naar info@nelis.nl

 

Wij verzoeken u om het ingevulde formulier uiterlijk 14 februari 2021 te versturen.

U zult vervolgens een beantwoording op uw reactie ontvangen

 

Vervolg procedure/planning

Deze plannen zullen aan de gemeente worden voorgelegd ter goedkeuring.

Na goedkeuring zullen het landschapsinrichtingsplan en het beeldkwaliteitsplan de basis vormen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan zal de gemeente u op de hoogte houden, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website en het lokale nieuwsblad “Castricummer”.

Ook wordt u op die manier op de hoogte gesteld van de wettelijke mogelijkheden tot inspraak op de plannen.

 

Meer informatie?

U kunt een e-mail sturen over:

informatie over de verkoop naar Makelaar Teer: castricum@teer.nl

informatie over de planontwikkeling naar Nelis: info@nelis.nl of telefonisch via 0251-248844