home   contact

Algemene voorwaarden

Disclaimer  U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Nelis bouw en ontwikkeling aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.